Behandlingselementer

Behandlingselementer

Primærbehandleren er rygraden i behandlingen. Han eller hun er det primære bindeled til systemet, og behovet for kontakt justeres løbende gennem OPUS-tiden. Ofte vil der være et større behov for kontakt i begyndelsen

Denne indsats er individuel, men i OPUS-konceptet ligger også en gruppe-del, der også er essentiel. Du kan se mere om de forskellige grupper her – både for patienten, søskende, og pårørende.

OPUS er kendetegnet ved at være et udkørende og opsøgende behandlingstilbud, som hjælper med at koordinere og kortlægge ressourcer i netværket.

De fleste patienter kommer dog til ambulante samtaler i klinikken, men hvis der er behov for ude- og hjemmebesøg gør vi det gerne.

Vores erfaring er, at medicin er en vigtig komponent af behandlingen for langt de fleste.
I nogle tilfælde kan den fjerne alle symptomer, men slet ikke altid, desværre. Medicinen vil dog i langt de fleste tilfælde være en vigtigt element i behandlingen fordi den kan dæmpe symptomer.
Den antipsykotiske medicin er ikke beregnet til at helbrede sygdommen, men midlertidigt at lindre symptomerne og denne skelnen er vigtig. Helbredelse måles sekundært i forhold til symptomer, men primært i forhold til livskvalitet, og symptomernes styrke kan stå i vejen frigørelse af energi til at forfølge meningsfulde og livsbekræftende aktiviteter.

Den maksimale behandlingsvarighed for OPUS tilbuddet er 2 år

Kontakten til patienten sker via samtaler, enten ansigt til ansigt eller via Remind, der er video-baseret kontakt. Se mere om telespykiatri her