Behandlingselementer

Behandlingselementer

Primærbehandleren er rygraden i behandlingen. Han eller hun er det primære bindeled til systemet, og behovet for kontakt justeres løbende gennem OPUS-tiden. Samtidig er behandlingstilbuddet et “kludetæppe” af forskellige tilbud og muligheder fordi det er ret forskelligt, hvad behovet er, både fra patient til patient, men også hvor i behandlingsforløbet man er. Ofte vil der være et større behov for kontakt i begyndelsen, og senere bliver ens live mere selvkørende med mindre behov for hjælp fra behandler eller system.

I OPUS-konceptet ligger også en gruppe-del, der er meget vigtig. Ved behandlingsstarten er der ofte et behov for stabilitet og genkendelighed fra sin behandling da man skal forholde sig til symptomer, diagnose og medicin. Men som tiden går bliver der plads til at løfte blikket lidt, og så bliver vores grupper relevante. Det kan gælde både patienter og pårørende.

Du kan se mere om de forskellige grupper her – både for patienten, søskende og pårørende.

OPUS er kendetegnet ved at være et udkørende og opsøgende behandlingstilbud, som hjælper med at koordinere og kortlægge ressourcer i netværket.

De fleste patienter kommer dog til ambulante samtaler i klinikken, men hvis der er behov for ude- og hjemmebesøg gør vi det gerne.

Medicin
Vores erfaring er, at medicin er en vigtig komponent af behandlingen for langt de fleste.
I nogle tilfælde kan den fjerne alle symptomer, men slet ikke altid, desværre. Medicinen vil dog i langt de fleste tilfælde være en vigtigt element i behandlingen fordi den kan dæmpe symptomer.
Den antipsykotiske medicin er ikke beregnet til at helbrede sygdommen, men midlertidigt at lindre symptomerne og denne skelnen er vigtig. Helbredelse måles sekundært i forhold til symptomer, men primært i forhold til livskvalitet, og symptomernes styrke kan stå i vejen frigørelse af energi til at forfølge meningsfulde og livsbekræftende aktiviteter.

Den maksimale behandlingsvarighed for OPUS tilbuddet er 2 år

Kontakten til patienten sker via samtaler, enten ansigt til ansigt eller via online kontakt. Se mere om telespykiatri her.

Men se i øvrigt mere om alle tilbud i menuen.