Mestring af symptomer

Mestring af symptomer

Hvordan kan jeg blive bedre til at arbejde med mine symptomer?

Det er meget forskelligt hvordan sygdommens symptomer kan se ud. De er næsten individuelle for hver enkelt, men fælles for dem kan måske sige at være, at de belaster og stresser, og forringer livskvalitet. Og de kan føles som uoverskuelige og alt for store at gøre noget ved.

Men der er heldigvis håb. Man kan gøre noget ved symptomer – og stress – også selvom de måske ikke forsvinder.

Herunder er nogle bud på, hvordan man kan tænke om symptomer og måske arbejde med dem, så de bliver mindre eller fylder mindre i hverdagen.

WHO har også udarbejdet en meget god (engelsksproget) brochure omkring at arbejde med stress og belastninger. Den er god læsning, ikke kun hvis man har symptomer, men for os alle.

WHOs brochure omkring stress