Telepsykiatri

Telepsykiatri

Om video i behandlingen i OPUS

Region Midt vil generelt gerne udbrede brugen af telepsykiatri, og med denne epidemi der er nu, bliver den intention blot endnu mere relevant

Der nævnes for nuværende primært to tiltag: Remind og Videomøder.
se mere nedenfor: