Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Herunder er samlet de forskellige slides, præsentation og undervisningsmateriale, der bruges i OPUS.

 

Introgruppe – OPUS gruppe – Pårørendeundervisning – FlerFamilieGruppe – Søskendegruppe

I vores Introgruppe, der er tænkt som første skridt i gruppetilbuddene, bruges denne kortere række slides.

De er ret kompakte og vil ofte behøve forklaringer og illustration for at “folde sig ud”.

De er tænkt som en slags “boullion-terning” af information, der samler hvad vi tænker om sygdommen, medicin og behandlingen i øvrigt på ganske få sider.

 

I OPUSgruppen er der ikke undervisningsmateriale.

Der vil være et gennemgående emne på hvert møde. Emnet vælges af gruppelederne på baggrund af en indledende runde, hvor deltagerne kan fortælle om udfordringer og/eller gode erfaringer fra den forløbne uge. Gruppelederne kommer med et kort oplæg om emnet. Derefter er der samtale og udveksling af erfaringer og gode råd blandt deltagerne. Det er OK at vente med at sige noget i runden, til man føler sig nogenlunde tryg i gruppen. Man har lov til at sige pas. Hvis der ikke kommer emner fra deltagerne, vil gruppelederne foreslå et emne.

Eksempler på emner:

 • Hvad kan jeg fortælle andre om min sygdom?
 • Hvordan kan jeg finde mere energi?
 • Hvordan kan jeg forklare andre, hvad det vil sige at være psykotisk?
 • Hvordan kan man forklare andre om negative symptomer?
 • Hvordan kan man håndtere det at høre stemmer?
 • Hvordan holder man kontakt til gamle venner?
 • Hvordan bevarer jeg min selvtillid?
 • Hvordan undgår jeg stigmatisering?
 • Hvordan holder jeg styr på tiden?
 • Hvordan husker jeg bedst at tage min medicin?
 • Hvilke holdninger har andre til den medicinske behandling?
 • Hvordan tackler jeg depressive tanker og angst

Pårørendeundervisning kører over seks gange og har materiale til hver gang. Det bliver for uoverskueligt at vise dem alle her, så de enkelte dages emner viser i kolonnen til højre mens du kan komme dertil via linket herover. 

1:  Introduktion

 • Velkommen og præsentationsrunde
 • Introduktion af undervisningsprogrammet
 • Formål med undervisningen
 • En OPUS-patient fortæller sin historie.
 • Krisereaktioner

2: Samarbejde med pårørende

 • En pårørende fortæller: Anne Margrethe Gad Jørgensen.
 • Baggrund for inddragelse af pårørende
 • Almindelige og forståelige reaktioner hos pårørende
 • Gode råd til pårørende

3: Nutidig forståelse af skizofreni 

 • Historisk perspektiv
 • Forekomst, årsager, forløb
 • Symptomer
 • Hvordan stilles diagnosen
 • Skizofreni og misbrug
 • Prognose

4: Behandlingselementer i OPUS

 • Medikamentel behandling v. overlæge Charlotte Emborg Mafi, OPUS
 • Præsentation af PsykInfo v. Jette Dupont Lauritsen
 • Individuel behandling hos primærbehandler
 • Fase- og behovsspecifik behandling
 • Kognitiv terapi

5: Psykiatriske og sociale rettigheder og tilbud

 • Indlæggelse i Psykiatrien, Skejby
 • Økonomi
 • Job og uddannelse-Morfeus
 • Fritid
 • Boformer
 • Flerfamiliegruppe + demonstration af arbejdsmetode i flerfamiliegrupperne.
 • OPUS gruppe
 • Morfeus gruppe

6: Opsamling og afslutning

 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Behandlingsmuligheder efter OPUS
 • Ved brug for akut hjælp i Psykiatrien
 • Film: “Åbenhed gør stærk”
 • Evaluering og opsamling