Grupper i OPUS

Grupper i OPUS

Gruppetilbud er noget, der er allermest bevis for er effektivt i behandlingen.
Vi har en derfor en række forskellige grupper i OPUS –  for patienter og pårørende, og en enkelt for både patienter og pårørende.

Mens gruppetilbud bruges af patienten kan kontakten til primærbehandler være midlertid reduceret da vi har erfaring for at det enten kan blive for meget, eller ikke er så nødvendigt i den periode.

Når du skal til møde i en gruppe og ikke ved, hvor det er henne eller ikke kan komme derhen af dig selv fordi dørene til grupperummet er låste, bedes du/I samles lige til venstre for indgangen til OPUS (se billedet) – det er der vi vil kigge efter jer når vi så henter jer.
OBS: hvis du er pårørende og har en individuel samtale eller lignende med en behandler melder du dig blot i receptionen (hvor de har adgang til mødelisten og kan kontakte patientens behandler).

De enkelte grupper har hver deres side, men du kan læase lidt om dem hver i sær længere nede på siden.

Vores grupper

Introgruppe er for ny-startede patienter i OPUS.
Den er det første møde med grupper i OPUS, og er tænkt som en let start. Den kører tre gange, og er primært tænkt som undervisning, dvs der regnes ikke med, at man siger så meget - man kan bare sidde og høre om OPUS, sygdommen og behandlingen. Man er hjertelig velkommen til at deltage aktivt, både spørge eller kommentere, men det er også helt i orden at være lidt tilbagetrukket og blot høre på.
Det er en lille gruppe, og der er altid to behandlere til at køre gruppen.
Se undervisningsmaterialet ved at klikke her.

OPUS-gruppe er for patienter, der har været i Introgruppe.

Opus gruppen har til formål at skabe et forum, hvor de unge, der går i OPUS har mulighed for at møde hinanden, tale sammen og udveksle erfaringer. Hver gang starter vi med en runde, hvor alle kan dele lidt om, hvilke udfordringer, de møder i deres hverdag, og som de godt kunne tænke sig hjælp til. Efter runden udvælger de to gruppeledere fra OPUS et emne, som vi i fællesskab arbejder videre med. Der vil nogle gange være korte oplæg om emnet fra gruppelederne, og der vil altid være en fælles samtale om emnet. Alle kan komme med ideer og erfaringer, som måske kan være relevante i forhold til det emne/problem, som der arbejdes med. Ideerne skrives ned og alle får en kopi med hjem, så de kan prøve løsningforslagene af.

Gruppen består typisk af 6-8 unge og to behandlere fra OPUS. Et gruppeforløb strækker sig over 6-8 gange.

Det er torsdage klokken 14 - 15.15.

Link til yderligere intro om gruppen.

Flerfamiliegruppe er den gruppe, der løber længst, nemlig otte måneder.

Det er en mulighed for jer som familie at arbejde med jeres kommunikation og evne til problemløsning.

Gruppen består af flere familier (3-5 stykker) og to behandlere. I den første måned kan der eventuelt komme en eller to flere til, specielt hvis gruppen er startet med få familier, men ellers er den lukket. Dette for at give mulighed for at trygt rum, hvor I lærer hinanden at kende.

Der vil blive introduceret en enkel model for problemløsning (se under gruppens materiale) for at kunne snakke konstruktivt om problemer, der berører familien, og det er håbet, at I kan bære den med jer efterfølgende.

Den går i al enkelhed ud på, at skrive problemet op på tavlen og efterfølgende få ideer og råd fra de andre familier i samme situation til, hvordan det eventuelt kan løses på bedste vis.
Styrken ved gruppen er, at I alle står med lignende udfordringer og derved er i den bedste position til at kunne støtte med jeres egne ideer og løsninger.

Ofte beskrives også en lettelse ved at opdage, at andre familier står med den samme slags problemer som en selv.

Link til gruppens side.

Psykoedukation for pårørende

Psykoedukation betyder undervisning, og det tilbydes til både patienter og pårørende.
Formålet er at informere om sygdommen, dens betydning for alle involverede, behandling og muligheder.

Det er imidlertid både undervisning i traditionel forstand – at vi har noget vi gerne vil fortælle jer – men også en mulighed for jer at se og høre fra andre i en lignende livssituation. Det er således også rig mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil også komme en tidligere patient i OPUS og fortælle om hans eller hendes eget forløb.

Link til gruppens materiale.

Søskendegruppe er for søskende til patienter (+15).
Det er en enkelt lørdag fra 10 - 15.

Link til gruppens materiale og invitation.

Recoverygruppen er til dig, som har prøvet vores andre gruppetilbud og synes at gruppe, ja, det er noget der dur.
Du kan have ønske om at vende både små og store spørgsmål i livet, du inspireres af fællesskabets styrke og/eller anerkender, at du har brug for at træne, at omgås andre mennesker.

Her kommer nogle få eksempler på temaer i Recoverygruppen:
- betydningen af at have noget meningsfuldt at stå op til
- at genoptage beskæftigelse eller uddannelse
- hvordan klarer jeg modgang uden at blive selvkritisk
- hvordan leve med restsymptomer
- at stå ved at have særlige behov/ ønsker.

Hvis du er interesseret, så drøft det med din primærbehandler!

Recoverygruppen er ny og under udvikling og vi er lydhøre overfor gode forslag.

Læs mere om gruppen her.