Pårørendegruppe

Pårørendegruppe

Materiale til de enkelte gange kan findes herunder. Du kan bladre gennem materialet og læse i ro og mag, men kan og downloade det – fx hvis du vil printe det ud på papir. For at downloade skal du blot klikke på det lille “download”-ikon øverst til venstre i brochuren.

Emnerne for de enkelte dage kan findes i menuen herunder:

1: Velkommen
2: Nutidig forståelse
3: Behandling
4: Samarbejde med pårørende
5: Indlæggelse og socialt arbejde
6: Tilbagefaldsforebyggelse

Medicinsk behandling


Se kalenderen her.


Tilbage til grupper


OBS: rækkefølgen af de enkelte gange kan være ændret i let grad. Dette er forskellige administrative hensyn, men selve indholdet af de enkelte gange er stort set det samme.
Det opdaterede program ser sådan ud:

PROGRAM FOR PÅRØRENDEUNDERVISNING 2021

30.08: Introduktion

 • Velkommen og præsentationsrunde
 • Introduktion af undervisningsprogrammet
 • Krisereaktioner
 • Film: “Åbenhed gør stærk”

06.09: Medikamentel behandling og behandlingselementer i OPUS

 • Medikamentel behandling, v. overlæge Sanne Wissing, OPUS,
 • Individuel behandling hos primærbehandler
 • Fase- og behovsspecifik behandling
 • Kognitive behandlingsformer
 • Grupper i OPUS

13.09: Nutidig forståelse af skizofreni og skizotypi

 • Historisk perspektiv
 • Forekomst, årsager, forløb
 • Hvordan stilles diagnosen
 • Prognose

20.09: Information om samarbejdet med pårørende

 • Præsentation af OPUS-hjemmeside ved Søren Wejdemann, OPUS
 • Præsentation af PsykInfo og pårørendeforeninger
 • En pårørende kommer og fortæller
 • Almindelige og forståelige reaktioner hos pårørende
 • Gode råd til pårørende

27.09: Psykiatriske og sociale rettigheder og tilbud

 • Fysioterapi i OPUS ved Birthe Kingo
 • Indlæggelse i Psykiatrien
 • Økonomi
 • Job og uddannelse – Morfeus
 • Demonstration af arbejdsmetode i flerfamiliegrupperne

04.10: Opsamling og afslutning

 • Recovery mentor i OPUS, kommer og fortæller om sit arbejde
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Behandlingsmuligheder efter OPUS
 • En Opus-patient fortæller sin personlige historie med sygdom
 • Evaluering og opsamling

Session 1: Velkommen til Pårørende undervisning

Session 2 - Nutidig forståelse af skizofreni

Session 3 - Behandling

Session 4 - Samarbejde med pårørende

Session 5 – Indlæggelse og social indsats

Session 6 – Tilbagefaldsforebyggelse

Den medicinske behandling