Recovery

Recovery

Formål:

At deltagerne udveksler erfaringer, inspireres og udgør en støtte for hinanden.

Ramme:

– 8 gange af 60 minutter

– Vi mødes sidst på eftermiddagen af hensyn til deltagernes arbejde og uddannelsesforløb

– Deltagerne er patienter, som typisk har været i OPUS gruppe og som er 1-2 år henne i deres OPUS forløb

– Ca. 8 deltagere

Gruppeledere: Recoverymentor (peermedarbejder) og medarbejder i OPUS. 

Praktisk:

– Vi mødes i Psykiatriens Hus,

Evald Krogs Gade 13A,

8000 Aarhus C

 

– Primærbehandlere sætter relevante patienter på gruppelisten (Recoverygruppe)

– Man kan godt deltage i flere forløb, hvis der er plads i gruppen

– Et forløb starter når der er mindst 8 deltagere på listen

– 2 uger før gruppen starter får sekretariatet en melding om at indkalde de patienter, som står på listen (indkaldes i løbet af tre dage)

– 1 uge før gruppen starter skrives en reminder til de primærbehandlere, der har patienter i gruppen med henblik på støtte til fremmøde

– Sekretariatet lægger gruppelisten i OPUS medarbejderens dueslag, deltagelse krydses af og listen returneres  til sekretariatet

– Der serveres kaffe, te og vand.

  1. møde:

– Gruppelederne gennemgår tanker om/ formålet med gruppen, påpeger tavshedspligten og at man har ret til at sige fra, hvis man ikke har lyst til at udtale sig

– Deltagerne præsenterer sig.

Efterfølgende møder:

– Hvordan er det gået siden sidst?

– Opfølgning på et konkret tema/ dilemma eller andet

OPUS medarbejderen noterer mulige relevante temaer til drøftelse fremadrettet

– Er der et tydeligt gennemgående tema lægger vi op til samtale om dette, er der flere noteres de til efterfølgende møder.

I forbindelse med et tema:

– Eventuelt et kort oplæg med brug af tavle

– Eventuelt skrive et dilemma på tavlen og lave fordele/ulempe kolonner

– Måske anvende problemløsning til et konkret problem

– Gruppelederne forsøger at fremme deltagelse, at `få alle på banen´ og få deltagerne til at relatere sig til temaet; hvad vil/ville de selv gøre?

Afslutning på hvert møde:

– Hvordan har det været i dag? Var det relevant?

– Korte overvejelser om et eventuelt tema næste gang.

Typiske emner:

– Er jeg forpligtet til at fortælle andre om min sygdom?

– Mit energiregnskab; hvad skaber trivsel hos mig

– Selvværd; tanker om mig selv efter min diagnose og andre menneskers mulige fordomme

– At finde en kæreste og være i et forhold

– Hvor længe skal jeg blive ved med at tage medicin?

– Ængstelse i forbindelse med at genoptage det liv man havde før skizofreni

– Familiens bekymringer for om jeg får det dårligt igen.