Om OPUS

Om OPUS

Lidt om OPUS Århus

OPUS Aarhus er et behandlingstilbud til patienter med nydiagnosticeret skizofreni.

OPUS startede i Århus og København i 1998 som et behandlings- og forskningsprojekt, som især handler om tidlig opsporing og intensiv behandling af yngre mennesker med psykose. Forskning har vist, at en tidlig indsats har en meget positiv effekt. OPUS blev efter projektperioden et permanent behandlingstilbud, som nu i forskellige versioner er tilgængeligt over hele landet.

Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden og er en betegnelse, der er valgt for at afspejle initiativtagernes ønske om øget samspil mellem de forskellige parter, der er involveret i behandling af og støtte til yngre mennesker med psykose.
Hvis et stykke musik skal lyde godt, er det ikke nok, at hvert orkestermedlem har sit eget lille partitur foran sig og spiller hver sin lille stump melodi på hvert sit instrument.
Det nytter ikke, at den enkelte spiller fejlfrit, hvis det er uden sammenhæng med, hvad sidemanden spiller, og det ikke bliver sikret, at hele satsen eller symfonien afvikles efter planen.

I den psykiatriske behandling er samspillet mellem de forskellige elementer i behandlingen afgørende.
Hvis eksempelvis medicinen har bivirkninger, som patienten ikke kan holde ud, kan det føre til, at han eller hun holder op med at tage medicinen og derfor får tilbagefald. Hvis patienten bliver mødt af forskellige behandlere fra gang til gang, falder motivationen for at overholde aftaler, og patienten dropper måske behandlingen.
Hver enkelt brik i behandlingen spiller en vigtig rolle, og samspillet kræver planlægning.

Samarbejdet er vigtigt da både sygdom og behandling er meget kompleks.
Sygdommen er ikke synlig som fysisk sygdom eller skade, og det kan meget vanskeligt at skelne mellem person og sygdom – en skelnen der er meget, meget vigtig.
Patient, behandler og familie/netværk skal derfor udvikle et blik for hvor og hvordan sygdommen slår ned i patientens liv, samtidig med at der skal være et blik for udvikling og normalisering.

Meningen med OPUS-behandlingen er ikke nødvendigvis helbredelse men som oftest i højere grad mestring og øget livskvalitet.

Behandlingen tager derfor også fat i normalisering af livssituationen for patienten og arbejder aktivt sammen med vedkommende for at stable en meningsfuld fremtid på benene.


Klik på knappen herunder for at komme til Region Midts officielle side om Klinik 2 – OPUS, herunder kontakt informationer.