OPUS Danmark

OPUS Danmark

OPUS på nationalt plan

OPUS konceptet er ikke gennemført på nationalt plan. Det består i virkeligheden af en række forskellige behandlingselementer, der er forskningsmæssig evidens for, og de er da “strikket sammen” til et sammen-hængende tilbud.

Da der er sund fornuft i elementerne er der da også tilbud, der minder om OPUS (eller vice versa) i alle landets regioner, underordnet hvad de konkrete tilbud måtte hedde der.

Nedenstående liste og links skal dog ikke forstås som komplette.

Udover listen kan henvises til OPUS Danmark hjemmesiden, der også har forsøgt overblik over de regionale tilbud.

Adresseliste over andre OPUS behandlingssteder i Danmark. Det skal bemærkes, at denne type behandling ikke nødvendigvis kendes under OPUS-navnet.
Alternativer kan være Opsøgende Psykoseteam, TOP eller TIT.
Der vil derfor eventuelt også være henvisninger til disse i det nedenstående.

Region Midt og Region Nord

OPUS Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Telefon: 7847 4500
OPUS Nordjylland
Brandevej 5
9220 Aalborg Ø
Telefon 9764 4658 og 9764 3459
Hjemmeside

Region Syd

OPUS Esbjerg
Østergade 12,
6700 Esbjerg.
9944 7030
OPUS Odense
Lokalpsykiatri
Toldbodhusevej 4
5000 Odense C
9944 9500
Også Odense
Ambulatorie 1
Receptionen, indgang 230: 9944 8600

Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland – Øst, Vest & Syd
Kompetencecenter for Debuterende Psykose
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 5853 7625
Hjemmeside
OPUS Nordsjælland
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød
Tlf. 3864 3170
Hjemmeside

Region København

OPUS Amager
Hans Bogbinders Allé 3,
2300 København S
3864 1775
Hjemmeside
Opus Nørrebro
Hans Kirks Vej 6
2200 København N
3864 7205
OPUS Østerbro
Strandboulevarden 96, 2. tv.
2100 København Ø
3864 4700
Opus Valby
H.J. Holst Vej 3B, 2.
2605 Brøndby.
3864 5950

_______________________________

Samme adresser, blot fortløbende.

OPUS Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Telefon: 7847 4500

OPUS Nordjylland
Brandevej 5
9220 Aalborg Ø
Telefon 9764 4658 og 9764 3459
Hjemmeside

OPUS Esbjerg
Østergade 12,
6700 Esbjerg.
9944 7030

OPUS Odense
Lokalpsykiatri
Toldbodhusevej 4
5000 Odense C

Også Odense:
Ambulatorie 1
Tlf. til receptionen indgang 230: 9944 8600

OPUS Amager
Hans Bogbinders Allé 3,
2300 København S
3864 1775
Hjemmeside

Opus Nørrebro
Hans Kirks Vej 6
2200 København N
3864 7205

OPUS Østerbro
Strandboulevarden 96, 2. tv.
2100 København Ø
3864 4700

Opus Valby
H.J. Holst Vej 3B, 2. sal.
2605 Brøndby.
3864 5950

OPUS Nordsjælland
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød
Tlf. 3864 3170
Hjemmeside

Psykiatrien Region Sjælland – Øst, Vest & Syd
Kompetencecenter for Debuterende Psykose
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 5853 7625
Hjemmeside