Internet

Internet

Om jeg-forstyrrelse
My

En beskrivelse af at have skizofreni og jeg-forstyrrelse

Jeg har en selvforstyrrelse, der er kernen i den skizofreni diagnose jeg har… ~ og selvforstyrrelse og kernen i diagnosen er kortest fortalt oplevelsen af ingen kerne at have…

Artikel: Hvad er bevidsthed (og psykose)
Artikel fra Videnskab.dk/ Anil Seth

På en eller anden måde kan hjernen fremkalde en bevidst oplevelse. Spørgsmålet er hvordan? Hvorfor eksisterer noget som bevidsthed overhovedet? Er det overhovedet ‘noget’?

Artikel: Skizofreniforskning giver filosof ny viden om menneskets selv
Artikel fra Videnskab.dk/ Josef Parnas og Dan Zahavi

Personer med skizofreni kan være usikre på, om de selv tænker deres tanker.

Artikel om jeg-forstyrrelser