Ressourcer i Århus

Ressourcer i Århus

Århus kommune

Rådgivnings- og Vejledningscenter

Århus kommune

Tilbuddet er målrettet Aarhus borgere, der ikke i forvejen har en social indsats fra kommunen eller tilknytning til Psykiatriens Hus, og som har brug for rådgivning eller en social indsats. Det betyder desværre, at hvis man afventer tildeling af bostøtte (op til tre måneders ventetid) eller støtte fra SORAS (op til et års ventetid) har man ikke adgang til dette.
Fra Sønder Allé kan tilbydes korterevarende støtte (op til 6 måneder) til f.eks. følgende:
• Håndtering af hverdagen
• Sociale forhold
• At finde vej i systemet
• At komme hjemmefra
• Finde indhold i hverdagen
• Økonomiske spørgsmål
.

“For dig, der er 18 år og derover og har psykisk sårbarhed, et eller flere handicap eller sociale udfordringer. Her kan du få rådgivning og hjælp inden udfordringerne vokser sig for store.. “ 

“Faste” tilbud på Sønder Allé:

Fredage er der en medarbejder fra Den Sociale Retshjælp som tilbyder hjælp til overblik over økonomi, kontakt til kreditorer mv.

Mandage er der “brevcafé”, hvor medarbejdere tilbyder hjælp med at få overblik over indkomne breve i e-boks – husk nem-id

Sønder Allé 33
8000 Aarhus C

Projekt Havnen

Botilbud til unge hjemløse i alderen 18 til 29 år.

Bolig i Projekt Havnen indebærer en fleksibel håndholdt indsats i tæt samarbejde med den unge og dennes netværk

Selvvisiterende: ring til afdelingsleder Conny Windfeldt tlf.
51575310 eller teamkoordinator
Louise på tlf. 41856057.

Ungeindsatsen

Århus kommune. Forsorgshjem til unge.

Midlertidigt forsorgstilbud til dig, der er hjemløs, eller i risiko for hjemløshed, og 18 – 30 år. Udover hjemløshed skal du have andre sociale problemer som fx misbrug, kriminalitet eller psykisk sårbarhed, som du ønsker støtte til at arbejde med.

Egåhus

Botilbud til unge under Blå Kors.

“Egåhus er et rusfrit botilbud, som henvender sig primært til 18-30-årige hjemløse, som udover hjemløshed har udfordringer som at være uden beskæftigelse, have et misbrug, være psykisk sårbar, plaget af ensomhed eller andet. 

Egåhus er en mellemstation for dig, som er hjemløs. Måske er du uden bolig eller kan af særlige grunde ikke være i din bolig. Hos os kan du komme fra gaden. Vi vil gerne møde dig med forståelse for det at være hjemløs. “ 

28 enkeltværelser, ofte med eget bad og fælles madlavning med personale.

Blå Kors Egåhus
Egå Mosevej 16
8250  Egå.

Malmøgade for unge hjemløse

Århus kommune. Forsorgshjem for unge.

Midlertidigt ophold til dig, der er ung, hjemløs og har sociale problemer som fx misbrug, kriminalitet og psykisk sårbarhed. Du skal være 18-24 år. Du behøver ikke høre til Aarhus Kommune for at få adgang til tilbuddet.

Et fællesprojekt mellem region Midt og Århus kommune

Vores opgave er at understøtte din personlige recovery-proces fra netop der, hvor du står. Det gør vi med forskellige aktiviteter, tilbud og indsatser, som er målrettet dig og som er udviklet i samarbejde med dig.

Vores ambition er at skabe et mere sammenhængende forløb sammen med og for dig.
Hos os kan du møde pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, social- og sundhedsassistenter, peer-medarbejdere og en psykiater. Vi samarbejder desuden tæt med ambulante enheder (behandling uden indlæggelse) og psykiatriske sengeafsnit på Aarhus Universitets Hospital (AUH) Skejby.

Herunder er link til deres hjemmeside og deres tilbud omkring overnatningspladser, åben rådgivning, hjemmebehandling, aktiviteter, Recovery-skole og socialvagt.

Du kan ringe til dem – den regionale del af Psykiatriens hus har nummer 7847 1500 og den kommunale har 4186 0840.

Vedr. åben, fleksibel rådgivning i Psykiatriens Hus: Du kan henvende dig uden forudgående visitation, uanset om du har tilknytning dertil eller ej i forvejen.

Fundamentet er en frivillig organisation i Århus, hvor de søger at fungere som en støttende netværk til sårbare mennesker.
Udover et sted at være og lave ting sammen, tilbyder de også en række gratis behandlinger. Det drejer sig om:

  • Psykoterapi
  • Fysioterapi
  • Massage
  • Psykomotorisk terapi
  • Coaching
  • Hypnoterapi
  • NADA
  • Mindfulness

Vi hjælper sårbare og udsatte mennesker med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv. Livet kan være svært, hvis man står med mange komplekse problemstillinger på én gang, så vi hjælper med så meget som muligt under samme tag – altid uden betaling.

Vi vil være det grundlag, som ressourcestærke mennesker normalt har fra familie og netværk, men som mange sårbare og udsatte mennesker ikke har haft adgang til i livet. Vi er en uafhængig forening, så vi tilbyder hjælp uden henvisninger og andre krav.

Hos Fundamentet kan du få gratis behandlinger, rådgivning, fællesskab og alment menneskeligt nærvær. Vi ved, at vi møder hele mennesker med hele liv. Derfor har vi øje for de udfordringer, den enkelte står med, og vi hjælper med det, der fylder mest først.

Seneste skud på stammen er et samarbejde med Dalgasskolen i Århus om støtte til at tage en HF-uddannelse (se deres video om det eller hent deres brochure):

HF Fundamentet – For psykisk sårbare unge

Der er studiestart henholdsvis 17. august og 31. august med 8 elever på hvert hold og det foregår på Fundamentet i Åbyhøj.

Det kommende HF Fundamentet er fortsat online enkeltfag, men med særlig støtte og vejledning nede på Fundamentet.

Det kommende studieår er samtidig forberedelse til opstart af en komplet 3-årig HF uddannelse for psykisk sårbare unge som starter sommeren 2021.