Syg

Syg

Alle sygemeldinger kan ringes eller sms til Camilla på: 2421 8951 — Send SMS til samme nummer

I vil altid få et svar tilbage på, at sygemeldingen er modtaget hvis der skrives en sms.

Raskmelding sker på samme nummer og skal ske på senest dagen før man er rask kl 12.

Camilla sørger for at patienterne flyttes eller aflyses.

Evt mail til sekretærernes fællespostkasse.

Øvrige sekretariat:

Rikke: tlf – mail

Charlotte: tlf – mail

Anja: tlf – mail

Christina Ann Dyppel: tlf – mail

Jonna (reception): tlf – mail