Syg

Syg

–  Ring fra kl. 07.45 til sekretariatet på tlf: 2088 9606 – (sms OK hvis
    ingen svar/optaget).

–  Sekretariatet varetager opg. relateret til sygemeldingen i samarbejde
    med primærbehandler/koordinator. Der skrives aflysningsnotat og der
    sendes EPJ opg. til primærbehandler/koordinator. 

–  Raskmelding inden kl. 14.00. Opkald eller sms. Patienter til dagen efter
    aflyses,  hvis der ikke er foretaget en raskmelding.

–  Sekretariatet sender fraværsoversigt ud kl. 08.30 og raskmeldings-
    oversigt ud kl. 14.00.

–  Ved barnets første sygedag meldes dette som ved sygdom. Opstår der
    behov for barns anden sygedag skal dette aftales med daglige leder.